Stavba lanových center a parků

Specializujeme se na návrhy a stavbu lanových center, lanových parků, dobrodružných hřišť, adrenalinových skoků a sjezdů a dětských hřišť.

Na trhu s lanovými aktivitami jsme od roku 2000 a postavili jsme přes 200 lanových center a parků u nás a v zahraničí.


Nabízíme kompletní servis v oblasti lanových aktivit:

  • návrhy a výstavba lanových center a parků
  • výstavba dětských hřišť a hřišť s lanovými překážkami
  • realizace dobrodružných věží, adrenalinových atrakcí a dlouhých sjezdů
  • výstavba dočasných nízkých a vysokých lanových překážek
  • školení instruktorů pro vedení programů v lanových centrech
  • prodej bezpečného materiálu vhodného pro lanové aktivity
  • servis a bezpečnostní inspekce stávajících lanových center

Navštivte seznam našich poskytovaných služeb.


Co se u nás děje?


Dokončili jsme Svět ve stromech

24.07.2018

U horní stanice lanové dráhy Portášky ve Velké Úpě jsme dokončili unikátní Svět ve stromech, který je součástí Herní krajiny, jediného projektu svého druhu v České republice. Sedm čapích hnízd jsme propojili lávkami a vznikl zábavní a naučný svět mezi stromy. Celá tato cesta měří 150 metrů. V této Herní krajině ožijí zvířata, která jsou typická právě pro Krkonoše. V nadživotních velikostech můžete potkat jelena, mravence, zmiji, nebo ryse, na které jsme instalovali síťové atrakce, aby tu se zvířaty byla ještě větší zábava. Hlavní novinka letošní sezóny v Krkonoších je tedy na světě a my věříme...

V Krkonoších budujeme Pecku

13.07.2018

V Krkonoších, u Portášovy boudy nad Velkou Úpou právě vzniká naučná stezka, která povede i nad zemí mezi stromy. Smyslem nové atrakce je přiblížit historii Krkonoš a také připomenou jejich významné přírodní a kulturní dědictví. Nový projekt má přilákat až 200 tisíc návštěvníků, zejména pak rodiny s dětmi. Project Outdoor je opět u toho a už brzy se těšíme na viděnou.