Česky (Czech)

Stromová vesnice

Snad každé dítě někdy zatoužilo mít domeček v koruně stromů. Tajnou skrýš, odkud může sledovat život pod sebou, kde je dospělým vstup zakázán, kde vznikají přátelství na život a na smrt a kde se plánují ty nejdobrodružnější výpravy s partou kamarádů.

Naše unikátní dětské hřiště, které připomíná „stromovou vesnici“, pomůže naplnit tyto touhy nejen dětem, ale i dospělým.

Stromová vesnice obsahuje několik variant atypických domečků, které jsou zavěšeny v různých úrovních nad zemí na akátových kůlech. Domečky jsou mezi sebou propojeny lanovými mosty, lanovými překážkami, houpacími sítěmi, prolézacími tunely nebo žebříčky. Systém domečků a spojovacích prvků vytváří originální bludiště pro tisíce děti, které mohou šplhat, prolézat, houpat se, skákat, schovávat se, zkrátka přirozeně si hrát a to ve výšce až 13 m nad zemí. Dolů na zem vede několik cest, ale nejatraktivnější je určitě jízda v tobogánu nebo na skluzavce.

Velikost a podoba Stromové vesnice vychází z potřeb a očekávání klienta. Provedení hřiště může být jak v pestrém a barevném stylu, tak i v čistě přírodním. Doplněním hřiště o tematické dekorace vznikne například vesnice stromových lidí žijících v pralese na Papua Nová Guinea nebo stromové království lesních skřítků.

Každé hřiště je certifikované v souladu s mezinárodní normou na stavbu dětských hřišť ČSN EN 1176:2009 a také s normou na stavbu lanových center ČSN EN 15567:2012.

Kontaktujte nás pro podrobnější informace a domluvte si návštěvu s naším pracovníkem.